technology

ROCKET SCIENCE

Po pierwsze ergonomia, po drugie wrażenie, po trzecie użyteczność. Te trzy wartości decydują o odbiorze stworzonych przez nas rozwiązań przez użytkowników ostatecznych. Projektując rozwiązania IT, pamiętamy, że weryfikację naszego produktu przeprowadza użytkownik końcowy, nie klient.

  • Projektujemy architekturę informacji
  • Badamy użyteczność
  • Optymalizujemy rozwiązania

Unity 3D

Unity – zintegrowane środowisko do tworzenia trójwymiarowych oraz dwuwymiarowych gier komputerowych lub innych materiałów interaktywnych, takich jak wizualizacje czy animacje. Działa na systemach operacyjnych Microsoft Windows, OS X, oraz Ubuntu i pozwala tworzyć aplikacje na przeglądarki internetowe, komputery osobiste, konsole gier wideo oraz urządzenia mobilne. Pierwszy raz zostało zaprezentowane na konferencji Apple’s Worldwide Developers Conference w 2005 roku.

React.JS

React.js – biblioteka języka programowania JavaScript, która wykorzystywana jest do tworzenia interfejsów graficznych aplikacji internetowych. Została stworzona przez Jordana Walke, programistę Facebooka, a zainspirowana przez rozszerzenie języka PHP - XHP. Z głównych cech wyróżniających bibliotekę React.js jest wirtualny DOM. React przechowuje cały DOM aplikacji w pamięci, po zmianie stanu wyszukuje różnice w wirtualnym i prawdziwym DOMem i aktualizuje zmiany. Drugą z cech szczególnych Reacta jest język JSX jest to nakładka na JavaScript która dodaje możliwość wstawiania kodu html (lub komponentów Reacta) bezpośrednio w kodzie zamiast ciągu znaków.