technology

WEB

Długofalowa współpraca to coś więcej niż suma pojedynczych zleceń. Projektując rozwiązania dla naszych klientów, w pierwszej kolejności dokładnie analizujemy otoczenie i cele biznesowe tak, aby nasza oferta możliwie w najwyższym stopniu odpowiadała na założenia i potrzeby naszych partnerów.

  • Przeprowadzamy research i analizę otoczenia biznesowego
  • Konsultujemy i doradzamy
  • Opracowujemy strategie marketingowe

PHP

Nasz ulubiony język programowania.

JavaScript

JavaScript is the programming language of HTML and the Web. JavaScript is easy to learn.

Node.JS

Node.js is an open-source, cross-platform JavaScript runtime environment for developing a diverse variety of tools and applications

Drupal

WordPress

Beautiful designs, powerful features, and the freedom to build anything you want. WordPress is both free and priceless at the same time.